UAB (Slutet aktiebolag) KIMONA ÄR EN PROFESSIONELL GRUPP, SOM UTFÖR BYGG-, RENOVERINGS- OCH REPARATIONSARBETEN I LITAUEN OCH I SVERIGE

VI BYGGER BYGGNADER ANNORLUNDA ... . VI BÖRJAR ALLTID MED EN HANDSKAKNING OCH SLUTAR MED ÖVERLÄMNANDE AV NYCKLAR

Certifieringar